Hoe gebruik ik de functietoetsen

Het is bij een paar leden van onze CCH voorgekomen dat ze per abuis een functie hebben geactiveerd met een FN (Functietoets) toetscombinatie.
Deze functies verschillen echter per merk laptop.

Om iets meer inzicht te verschaffen in de mogelijkheden geven we hieronder de functies van een paar merken weer.

Toshiba

F1 FN + F1 Start het Help-bestand van de software.

F2 FN + F2 Hiermee verlaagt u stapsgewijs de helderheid van het computerscherm.
F3 FN + F3 Hiermee verhoogt u stapsgewijs de helderheid van het computerscherm.
F4 FN + F4 Wijzigt het actieve beeldscherm. Als u twee beeldschermen tegelijk wilt gebruiken, moet u de resolutie van het interne beeldscherm instellen op dezelfde resolutie als die van het externe scherm.
F5 FN + F5 Schakelt het touchpad in of uit.
F6 FN + F6 Hiermee spoelt u het mediumachteruit.
F7 FN + F7 Hiermee speelt u media af ofpauzeert u de weergave.
F8 FN + F8 Hiermee spoelt u het medium vooruit.
F9 FN + F9 Verlaagt het geluidsvolume van de computer.
F10 FN + F10 Verhoogt het geluidsvolume van de computer.
F11 FN + F11 Schakelt het geluid in of uit.
F12 FN + F12 Hiermee schakelt u actieve draadloze apparaten in of uit.

FN + 1 FN + 1 Hiermee verkleint u pictogrammen op het bureaublad of de tekengroottebinnen een van de ondersteundetoepassingsvensters.

FN + 2 FN + 2 Hiermee vergroot u pictogrammen op het bureaublad of de tekengrootte binnen een van de ondersteunde toepassingsvensters..
FN + spatiebalkFN + spatiebalk Wijzigt de beeldschermresolutie.

Samsung

Functietoetsen zijn de blauwe toetsen die in combinatie met de blauwe ‘FN’ toets gebruikt dienen te worden. Hieronder alle combinaties en uitleg:

– ‘FN’ + ‘Esc’: De Note PC gaat in slaapstand. Deactiveer de slaapstand weer met dezelfde toetsencombinatie.

-‘FN’ +  ‘F2’: Het niveau van batterijlading wordt aangegeven.

– ‘FN’ + ‘F3’: Hiermee kunt het eurosymbool invoeren.

– ‘FN’ + ‘F4’: Hiermee kunt u schakelen tussen weergave van het beeld op het LCD scherm of op het externe scherm, wanneer een externe monitor of TV is aangesloten aan uw Note PC.

– ‘FN’ + ‘F5’: Hiermee kunt u de verlichting van het LCD-scherm in- en uitschakelen.

– ‘FN’ + ‘F6’: Zet het geluid aan of uit.

– ‘FN’ + ‘F7’: Het programma ‘Samsung Support Center’ of ‘Samsung Magic Doctor’ start op. Hier heeft u de volgende opties: ‘Troubleshooting’: Het systeem kan zichzelf analyseren als er een probleem is. ‘Systeem Utilities’: Programma’s om het systeem te beheren. ‘Systeeminformatie’: Hier vindt u gegevens van het systeem zoals ‘Geheugenprocessor’.

– ‘FN’ + ‘F8:  De bedrijfsmodus wordt ingesteld.  Silent: Dit is een stille en energiezuinige modus. Normal: Voor een normale modus. Speed: Voor maximale prestaties. Het systeem draait dan op maximale snelheid en het programma dat actief is gaat sneller werken en krijgt voorrang van het systeem. Als extra optie is er nog ‘Speedboot’. Dit is een modus voor sneller opstarten. Wanneer het opstartproces naar verloop van tijd steeds langer duurt omdat meerdere programma’s zijn geïnstalleerd kan de computer sneller opgestart worden door in het menu ‘Geavanceerd’ de tijd in te laten stellen voor het uitvoeren van de software.

– ‘FN’ + ‘F9’:  Schakel de draadloze netwerk en bluetooth functionaliteit aan en uit.

– ‘FN’ + ‘F10’: Schakel de werking van de touchpad aan- of uit.

– ‘FN’ + ‘F11’: Wanneer ‘Numlock’ is ingeschakeld wordt bij 15,6 inch modellen en groter het numerieke toetsenbord aan de rechterkant van het toetsenbord ingeschakeld. Heeft het toetsenbord geen apart numeriek toetsenbord, activeer dan met ‘FN’ + ‘F11’ de blauwe cijfers. Bijvoorbeeld de letter U wordt dan een 4 en de letter K een 5. Toets nogmaals FN + F11 om dit weer uit te schakelen.

– ‘FN’ + ‘F12’: De functie ‘Scrollock’ wordt ingeschakeld. U kunt het scherm heen en weer bewegen zonder de positie van de cursor te wijzigen.

– ‘FN’ in combinatie met de pijltjes naar boven en beneden: Verander de helderheid van het LCD-scherm.

– Met ‘FN’ in combinatie met de pijltjes naar links en naar rechts: Regel de geluidssterkte.

HP

Op de meeste HP en Compaq notebookcomputers is het nodig de functietoets (fn) ingedrukt te houden terwijl u op één van de toetsen f1 tot en met f12 drukt om standaardfuncties te activeren; voorbeelden van deze functies zijn het verhogen of verlagen van de helderheid van het beeldscherm, het geluidsvolume, de slaapstand, vergrendeling van het toetsenbord enzovoort. Op de HP Envy notebooks en andere notebooks met geavanceerde BIOS-opties kunnen de functietoetsen worden geconfigureerd zodat het niet nodig is de fn-toets ingedrukt te houden.
Afbeelding : Locatie van functietoetsen

Afbeelding van de locatie van de functietoetsen f1 tot en met f12 op de bovenste rij van het toetsenbord en de toets FN linksonder op het toetsenbord

 1. Functietoetsen f1 tot en met f12
 2. Configureerbare functietoets fn
Fn in het BIOS in- of uitschakelen

Neem de volgende stappen om de functietoets (fn) in het BIOS in- of uitschakelen.
 1. Druk op de aan-uitknop om de computer in te schakelen.
 2. Druk op de toets f10 om het BIOS-venster te openen.
 3. Gebruik de rechter– en linkerpijltoets om naar de optie Systeemconfiguratie te navigeren.
  Afbeelding : BIOS Setup-venster

  BIOS Setup-venster met de optie Systeemconfiguratie en de modus Actieve toetsen geselecteerd

 4. Gebruik de pijl-omhoog en pijl-omlaag om naar de optie Modus Actieve toetsen te navigeren en druk vervolgens op enter om het menu Inschakelen/Uitschakelen weer te geven.
 5. Selecteer de gewenste modus:

  • Uitgeschakeld: Hiervoor moet de functietoets (fn) worden ingedrukt terwijl op een van de toetsen f1 tot en met f12 wordt gedrukt om de actie te gebruiken die wordt aangegeven op de actietoets.
   Als bijvoorbeeld op sommige computermodellen de modus Actieve toetsen is uitgeschakeld en op f11 wordt gedrukt, wordt het browservenster geminimaliseerd en gemaximaliseerd (indien geopend). U kunt ook fn + f11 ingedrukt houden om het geluid te dempen.
   De actietoetsen kunnen per notebookmodel verschillen.
  • Ingeschakeld: Hiervoor moet alleen op een van de toetsen f1 tot en met f12 worden gedrukt om de actie te gebruiken die wordt aangegeven op de actietoets.
   Als bijvoorbeeld op sommige computermodellen de modus Actieve toetsen is ingeschakeld en op f11 wordt gedrukt, wordt het geluid gedempt zoals aangegeven op de actietoets. Als u fn + F11 ingedrukt houdt, wordt het browservenster geminimaliseerd en gemaximaliseerd (indien geopend).
   De actietoetsen kunnen per notebookmodel verschillen.
 6. Druk op de toets f10 om de selectie op te slaan en start de computer opnieuw op.
De optie voor de functietoets (fn) kan altijd weer worden hersteld.

Acer

Sneltoets Pictogram Functie Beschrijving
Fn + F1 Pictogram Sneltoets Help Geeft het helpbestand van de sneltoets weer.
Fn + F2 Pictogram Systeemeigenschappen Systeemeigenschappen wordt gestart.
Fn + F3 Pictogram Energiebeheer De opties voor energiebeheer worden gestart.

 

Voor Aspire One-modellen: AO751h:

Sneltoets Pictogram Functie Beschrijving
Fn + F1 Pictogram Energiebeheer De opties voor energiebeheer worden gestart.
Fn + F2 Pictogram Systeemeigenschappen Systeemeigenschappen wordt gestart.
Fn + F3 Pictogram Bluetooth in-/uitschakelen Hiermee schakelt u de Bluetooth-functie in of uit, indien aanwezig.

 

Alle Aspire One-modellen:

Sneltoets Pictogram Functie Beschrijving
Fn + F4 Pictogram Slaap Hiermee wordt de computer in de slaapstand gezet.
Fn + F5 Pictogram Display schakelen Schakelt tussen de weergave op het scherm, een externe monitor (indien aangesloten) en beide.
Fn + F6 Pictogram Blanco scherm Schakelt de achtergrondverlichting van het scherm uit. Druk op een willekeurige toets om de achtergrondverlichting weer in te schakelen.
Fn + F7 Pictogram Touchpad in-/uitschakelen Hiermee schakelt u het interne touchpad in en uit.
Fn + F8 Pictogram Luidsprekers in-/uitschakelen Hiermee schakelt u de luidsprekers in en uit.
Fn + F11 Num Lk Num Lock Hiermee schakelt u de functie Number Lock in of uit.
Fn + F12 Scr Lk Scroll Lock Hiermee schakelt u de functie Scroll Lock in of uit.
Fn + Rechterpijl Pictogram Helderheid verhogen Hiermee verhoogt u de helderheid van het scherm.
Fn + Linkerpijl Pictogram Helderheid verlagen Hiermee verlaagt u de helderheid van het scherm.
Fn + Pijl omhoog Pictogram Volume verhogen Hiermee verhoogt u het geluidsvolume.
Fn + Pijl omlaag Pictogram Volume verlagen Hiermee verlaagt u het geluidsvolume.