Toetsenbordsneltoetsen Windows 10

De volgende tabel bevat algemene sneltoetsen voor Windows 10.

Toets Bewerking

Ctrl+C (of Ctrl+Insert)

Het geselecteerde item kopiëren

Ctrl+X

Het geselecteerde item knippen

Ctrl+V (of Shift+Insert)

Het geselecteerde item plakken

Ctrl+Z

Een actie ongedaan maken

Alt+Tab

Schakelen tussen geopende apps

Alt+F4

Het actieve item sluiten of de actieve app afsluiten

Windows-logotoets Windows-logotoets+L

Uw pc vergrendelen of tussen gebruikersaccounts schakelen

Windows-logotoets Windows-logotoets+D

Het bureaublad weergeven en verbergen

Nieuwe sneltoetsen

De volgende tabel bevat nieuwe sneltoetsen die u kunt gebruiken in Windows.

Toets Handeling
Windows-logotoets Windows-logotoets+A

Actiecentrum openen

Windows-logotoets‌ Windows-logotoets+S

Zoeken openen

Windows-logotoets‌ Windows-logotoets+C

Cortana openen in luistermodus

Opmerking

  • Cortana is slechts in een aantal landen/regio’s beschikbaar, en sommige Cortana-functies zijn mogelijk niet overal beschikbaar. Ook als Cortana niet beschikbaar of ingeschakeld is, kunt u wel gewoon de zoekfunctie gebruiken.

Windows-logotoets‌ Windows-logotoets+Tab

Taakweergave openen

Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+D

Een virtueel bureaublad toevoegen

Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+pijl-rechts

Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de rechterkant hebt gemaakt

Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+pijl-links

Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de linkerkant hebt gemaakt

Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+F4

Het virtuele bureaublad dat u gebruikt sluiten

Algemene sneltoetsen

De volgende tabel bevat algemene sneltoetsen in Windows.

Toets Handeling

F2

De naam van het geselecteerde item wijzigen

F3

Een bestand of map zoeken in Verkenner

F4

De lijst van de adresbalk weergeven in Verkenner

F5

Het actieve venster vernieuwen

F6

Bladeren door schermelementen in een venster of op het bureaublad

F10

De menubalk in de actieve app activeren

Alt+F4

Het actieve item sluiten of de actieve app afsluiten

Alt+Esc

Bladeren door items in de volgorde waarin ze zijn geopend

Alt+onderstreepte letter

De opdracht voor die letter uitvoeren

Alt+Enter

De eigenschappen van het geselecteerde item weergeven

Alt+Spatiebalk

Het snelmenu voor het actieve venster openen

Alt+Pijl-links

Terug

Alt+Pijl-rechts

Vooruit

Alt+Page Up

Eén scherm naar boven gaan

Alt+Page Down

Eén scherm naar beneden gaan

Alt+Tab

Schakelen tussen geopende apps

Ctrl+F4

Het actieve document sluiten (in apps in volledig scherm waarin meerdere documenten tegelijkertijd geopend kunnen zijn)

Ctrl+A

Alle items in een document of venster selecteren

Ctrl+C (of Ctrl+Insert)

Het geselecteerde item kopiëren

Ctrl+D (of Delete)

Het geselecteerde item verwijderen en naar de Prullenbak verplaatsen

Ctrl+R (of F5)

Het actieve venster vernieuwen

Ctrl+V (of Shift+Insert)

Het geselecteerde item plakken

Ctrl+X

Het geselecteerde item knippen

Ctrl+Y

Een actie opnieuw uitvoeren

Ctrl+Z

Een actie ongedaan maken

Ctrl+Pijl-rechts

De cursor naar het begin van het volgende woord verplaatsen

Ctrl+Pijl-links

De cursor naar het begin van het vorige woord verplaatsen

Ctrl+pijl-omlaag

De cursor naar het begin van de volgende alinea verplaatsen

Ctrl+Pijl-omhoog

De cursor naar het begin van de vorige alinea verplaatsen

Ctrl+Alt+Tab

Schakelen tussen geopende apps met de pijltoetsen

Ctrl+Alt+Shift+pijltoetsen

Wanneer een groep of tegel in het Startmenu is gemarkeerd, verplaatst u het in de opgegeven richting

Ctrl+pijltoets (om naar een item te gaan)+spatiebalk

Meerdere afzonderlijke items een venster of op het bureaublad selecteren

Ctrl+Shift met een pijltoets

Een tekstblok selecteren

Ctrl+Esc

Startscherm openen

Ctrl+Shift+Esc

Taakbeheer openen

Ctrl+Shift

De toetsenbordindeling wijzigen wanneer er meerdere toetsenbordindelingen beschikbaar zijn

Ctrl+Spatiebalk

De Chinese IME (Input Method Editor) in- of uitschakelen

Shift+F10

Het snelmenu voor het geselecteerde item weergeven

Shift met een pijltoets

Meerdere items in een venster of op het bureaublad selecteren of tekst in een document selecteren

Shift+Delete

Het geselecteerde item verwijderen zonder het naar de Prullenbak te verplaatsen

Pijl-rechts

Het volgende menu aan de rechterzijde openen of een submenu openen

Pijl-links

Het volgende menu aan de linkerzijde openen of een submenu sluiten

Esc

De huidige taak stoppen of afsluiten

Sneltoetsen samen met Windows-logotoets

De volgende tabel bevat sneltoetsen met gebruikmaking van de Windows-logotoets Windows-logotoets.
Toets Handeling
Windows-logotoets Windows-logotoets

Startscherm openen of sluiten

Windows-logotoets Windows-logotoets+A

Actiecentrum openen

Windows-logotoets Windows-logotoets+B

De focus in het systeemvak instellen

Windows-logotoets‌ Windows-logotoets+C

Cortana openen in luistermodus

Opmerking

  • Cortana is slechts in een aantal landen/regio’s beschikbaar, en sommige Cortana-functies zijn mogelijk niet overal beschikbaar. Ook als Cortana niet beschikbaar of ingeschakeld is, kunt u wel gewoon de zoekfunctie gebruiken.

Windows-logotoets Windows-logotoets+D

Het bureaublad weergeven en verbergen

Windows-logotoets Windows-logotoets+E

Verkenner openen

Windows-logotoets Windows-logotoets+G

Gamebalk openen wanneer een spel geopend is

Windows-logotoets Windows-logotoets+H

De charm Delen openen

Windows-logotoets Windows-logotoets+I

Instellingen openen

Windows-logotoets Windows-logotoets+K

De snelle actie Verbinden openen

Windows-logotoets Windows-logotoets+L

Uw pc vergrendelen of tussen gebruikersaccounts schakelen

Windows-logotoets Windows-logotoets+M

Alle venster minimaliseren

Windows-logotoets Windows-logotoets+O

Apparaatoriëntatie vergrendelen

Windows-logotoets Windows-logotoets+P

Weergavemodus kiezen voor een presentatie

Windows-logotoets Windows-logotoets+R

Het dialoogvenster Uitvoeren openen

Windows-logotoets Windows-logotoets+S

Zoeken openen

Windows-logotoets Windows-logotoets+T

Door de apps op de taakbalk bladeren

Windows-logotoets Windows-logotoets+U

Toegankelijkheidscentrum openen

Windows-logotoets Windows-logotoets+V

Door meldingen bladeren

Windows-logotoets Windows-logotoets+Shift+V

In tegengestelde richting door meldingen bladeren

Windows-logotoets Windows-logotoets+X

Het menu Snelkoppeling openen

Windows-logotoets Windows-logotoets+Z

De opdrachten die beschikbaar zijn in een app, in de modus volledig scherm weergeven

Windows-logotoets Windows-logotoets+komma (,)

Een kort voorbeeld van het bureaublad weergeven

Windows-logotoets Windows-logotoets+Pause

Het dialoogvenster Systeemeigenschappen weergeven

Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+F

Pc’s zoeken (als u bent verbonden met een netwerk)

Windows-logotoets Windows-logotoets+Shift+M

Het vorige formaat van geminimaliseerde vensters op het bureaublad herstellen

Windows-logotoets Windows-logotoets+getal

Het bureaublad openen en de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie. Als de app al wordt uitgevoerd, schakelt u naar die app over.

Windows-logotoets Windows-logotoets+Shift+getal

Het bureaublad openen en een nieuw exemplaar van de app starten die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie

Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+getal

Het bureaublad openen en overschakelen naar het laatste actieve venster van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie

Windows-logotoets Windows-logotoets+Alt+getal

Het bureaublad openen en de Jump List openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie

Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+Shift+getal

Het bureaublad openen en als administrator een nieuw exemplaar openen van de app die is vastgemaakt aan de taakbalk op de door het getal aangegeven positie

Windows-logotoets Windows-logotoets+Tab

Taakweergave openen

Windows-logotoets Windows-logotoets+Pijl-omhoog

Het venster maximaliseren

Windows-logotoets Windows-logotoets+Pijl-omlaag

Huidige app van het scherm verwijderen of het bureaublad-venster minimaliseren

Windows-logotoets Windows-logotoets+Pijl-links

De app of het bureaublad-venster maximaliseren aan de linkerkant van het scherm

Windows-logotoets Windows-logotoets+Pijl-rechts

De app of het bureaublad-venster maximaliseren aan de rechterkant van het scherm

Windows-logotoets Windows-logotoets+Home

Alle vensters minimaliseren met uitzondering van het bureaublad-venster (wanneer de toetsencombinatie nogmaals wordt ingedrukt, worden alle vensters teruggezet)

Windows-logotoets Windows-logotoets+Shift+Pijl-omhoog

Het bureaublad-venster uitrekken tot de boven- en onderkant van het scherm

Windows-logotoets Windows-logotoets+Shift+Pijl-omlaag

Actieve desktop-vensters verticaal terugzetten/minimaliseren, terwijl de breedte gelijk blijft

Windows-logotoets Windows-logotoets+Shift+Pijl-links of Pijl-rechts

Een app of venster op het bureaublad van het ene beeldscherm verplaatsen naar het andere

Windows-logotoets Windows-logotoets+Spatiebalk

De invoertaal en toetsenbordindeling wijzigen

Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+Spatiebalk

Naar een eerder geselecteerde invoer schakelen

Windows-logotoets Windows-logotoets+Enter

Verteller openen

Windows-logotoets Windows-logotoets+slash (/)

Een IME-reconversie initiëren

Windows-logotoets Windows-logotoets+plusteken (+) of minteken (-)

In- of uitzoomen door middel van Vergrootglas

Windows-logotoets Windows-logotoets+Esc

Vergrootglas afsluiten

Sneltoetsen voor Opdrachtprompt

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u kunt gebruiken in Opdrachtprompt.

Toets Bewerking

Ctrl+C (of Ctrl+Insert)

De geselecteerde tekst kopiëren

Ctrl+V (of Shift+Insert)

De geselecteerde tekst plakken

Ctrl+M

De modus Markeren inschakelen

ALT+selectietoets

Selectie in blokmodus starten

Pijltoetsen

De cursor verplaatsen in de opgegeven richting

Page Up

De cursor één pagina omhoog verplaatsen

Page Down

De cursor één pagina omlaag verplaatsen

Ctrl+Home (modus Markeren)

De cursor naar het begin van de buffer verplaatsen

Ctrl+End (modus Markeren)

De cursor naar het eind van de buffer verplaatsen

Ctrl+Pijl-omhoog

Eén regel in de uitvoergeschiedenis omhoog gaan

Ctrl+Pijl-omlaag

Eén regel in de uitvoergeschiedenis omlaag gaan

Ctrl+Home (Navigatie in geschiedenis)

Als de opdrachtregel leeg is, wordt de viewport naar de bovenkant van de buffer verplaatst. Anders worden alle tekens aan de linkerkant van de cursor op de opdrachtregel verwijderd.

Ctrl+End (Navigatie in geschiedenis)

Als de opdrachtregel leeg is, wordt de viewport naar de opdrachtregel verplaatst. Anders worden alle tekens aan de rechterkant van de cursor op de opdrachtregel verwijderd.

Sneltoetsen voor dialoogvensters

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u kunt gebruiken in dialoogvensters.

Toets Handeling

F4

De items in de actieve lijst weergeven

Ctrl+Tab

Naar het volgende tabblad gaan

Ctrl+Shift+Tab

Naar het vorige tabblad gaan

Ctrl+cijfer (cijfer 1-9)

Naar het n-ste tabblad gaan

Tab

Naar de volgende optie gaan

Shift+Tab

Naar de vorige optie gaan

Alt+onderstreepte letter

De opdracht uitvoeren (of de optie selecteren) die de onderstreepte letter bevat

Spatiebalk

Het selectievakje in- of uitschakelen als de actieve optie een selectievakje is

Backspace

De map op het bovenliggende niveau openen als er een map is geselecteerd in het dialoogvenster Opslaan als of Openen

Pijltoetsen

Een keuzerondje selecteren als de actieve optie uit een groep keuzerondjes bestaat

Sneltoetsen van Verkenner

Toets Bewerking

Alt+D

De adresbalk selecteren

Ctrl+E

Het vak Zoeken selecteren

Ctrl+F

Het vak Zoeken selecteren

Ctrl+N

Een nieuw venster openen

Ctrl+W

Het huidige venster sluiten

Ctrl+muiswiel

De grootte en weergave van bestands- en mappictogrammen wijzigen

Ctrl+Shift+E

Alle mappen boven de geselecteerde map weergeven

Ctrl+Shift+N

Een nieuwe map maken

Num Lock+asterisk (*)

Alle submappen van de geselecteerde map weergeven

Num Lock+plusteken (+)

De inhoud van de geselecteerde map weergeven

Num Lock+minteken (-)

De geselecteerde map samenvouwen

Alt+P

Het voorbeeldvenster weergeven

Alt+Enter

Het dialoogvenster Eigenschappen voor het geselecteerde item openen

Alt+Pijl-rechts

De volgende map weergeven

Alt+Pijl-omhoog

De map bekijken waarin de map zich bevond

Alt+Pijl-links

De vorige map weergeven

Backspace

De vorige map weergeven

Pijl-rechts

De huidige selectie weergeven (als deze is samengevouwen) of de eerste submap selecteren

Pijl-links

De huidige selectie samenvouwen (als deze is uitgevouwen) of de map selecteren waarin de map zich bevond

End

De onderkant van het actieve venster weergeven

Startpagina

De bovenkant van het actieve venster weergeven

F11

Het actieve venster maximaliseren of minimaliseren

Sneltoetsen voor virtuele bureaubladen

Toets Handeling
Windows-logotoets Windows-logotoets+Tab

Taakweergave openen

Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+D

Een virtueel bureaublad toevoegen

Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+pijl-rechts

Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de rechterkant hebt gemaakt

Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+pijl-links

Schakelen tussen virtuele bureaubladen die u aan de linkerkant hebt gemaakt

Windows-logotoets Windows-logotoets+Ctrl+F4

Het virtuele bureaublad dat u gebruikt sluiten

Sneltoetsen voor de taakbalk

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u voor het werken met items op de taakbalk op het bureaublad kunt gebruiken.

Toets Bewerking

Shift+klik op een taakbalkknop

Een app openen of snel nog een exemplaar van een app openen

Shift+klik op een taakbalkknop

Een app openen als beheerder

Shift+klik met de rechtermuisknop op een taakbalkknop

Het menuvenster voor de app weergeven

Shift+Klik met de rechtermuisknop op een gegroepeerde taakbalkknop

Het menuvenster voor de groep weergeven

Ctrl+klik op een gegroepeerde taakbalkknop

Door de vensters van een groep bladeren

Sneltoetsen voor instellingen

Toets Bewerking
Windows-logotoets Windows-logotoets+I

Instellingen openen

Backspace

Teruggaan naar de startpagina van de instellingen

Op een pagina met zoekvak typen

Instellingen doorzoeken

Sneltoetsen voor toegankelijkheidsfuncties

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u in staat stellen gemakkelijker met de pc te werken.

Toets Bewerking

Shift-rechts acht seconden ingedrukt houden

Filtertoetsen in- en uitschakelen

Alt-links + Shift-links + Print Screen

Hoog contrast in- of uitschakelen

Alt-links + Shift-links + Num Lock

Muistoetsen in- of uitschakelen

Shift vijf keer indrukken

Plaktoetsen in- of uitschakelen

Num Lock vijf seconden ingedrukt houden

Wisseltoetsen in- of uitschakelen

Windows-logotoets Windows-logotoets+U

Toegankelijkheidscentrum openen

Sneltoetsen voor Vergrootglas

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Vergrootglas kunt gebruiken.

Toets Handeling
Windows-logotoets Windows-logotoets+plusteken (+) of minteken (-)

In- of uitzoomen

Ctrl+Alt+Spatiebalk

Een voorbeeld van het bureaublad weergeven in de modus Volledig scherm

Ctrl+Alt+D

Overschakelen naar de vergrendelde modus

Ctrl+Alt+F

Overschakelen naar de modus Volledig scherm

Ctrl+Alt+I

Negatiefbeeld

Ctrl+Alt+L

Overschakelen maar de lensmodus

Ctrl+Alt+R

Het formaat van de lens wijzigen

Ctrl+Alt+Pijltoetsen

Pannen in de richting van de pijlen

Windows-logotoets Windows-logotoets+Esc

Vergrootglas afsluiten

Sneltoetsen voor Narrator

De volgende tabel bevat sneltoetsen die u met Narrator kunt gebruiken.

Toets Om dit te doen
Windows-logotoets Windows-logotoets+Enter

Verteller starten of afsluiten

Caps Lock+ESC

Verteller afsluiten

Caps Lock+M

Start met lezen

Ctrl

Stoppen met lezen

Caps Lock+Spatiebalk

Standaardactie uitvoeren

Caps Lock+Pijl-rechts

Naar volgende item gaan

Caps Lock+Pijl-links

Naar vorige item gaan

Caps Lock+Pijl-omhoog of pijl-omlaag

Weergave wijzigen

Caps Lock+F2

Opdrachten voor huidig item weergeven

Caps Lock+Enter

Zoekmodus wijzigen

Caps Lock+A

Uitgebreidheidsmodus wijzigen

Caps Lock+Z

Verteller-toets (Caps Lock) vergrendelen zodat u hier niet voor elke sneltoets op hoeft te drukken

Caps Lock+X

De volgende sneltoets die u gebruikt, laten negeren door Verteller

Caps Lock+F12

Lezen van toetsaanslagen in- of uitschakelen

Caps Lock+V

Zin herhalen

Caps Lock+Page Up of Page Down

Stemvolume verhogen of verlagen

Caps Lock+plusteken (+) of minteken (-)

Stemsnelheid verhogen of verlagen

Caps Lock+D

Item lezen

Caps Lock+F

Uitgebreide informatie over het item

Caps Lock+S

Item lezen, gespeld

Caps Lock+W

Venster lezen

Caps Lock+R

Alle items in het containergebied lezen

Caps Lock+Num Lock

Muismodus in- of uitschakelen

Caps Lock+Q

Naar laatste item in het containergebied

Caps Lock+G

Verteller-cursor naar systeemcursor verplaatsen

Caps Lock+T

Verteller-cursor naar aanwijzer verplaatsen

Caps Lock+tilde (~)

Focus op item instellen

Caps Lock+Backspace

Eén item terug gaan

Caps Lock+Insert

Naar gekoppeld item

Caps Lock+F10

Koptekst van huidige rij lezen

Caps Lock+F9

Koptekst van huidige kolom lezen

Caps Lock+F8

Huidige rij lezen

Caps Lock+F7

Huidige kolom lezen

Caps Lock+F5

Huidige rij- en kolomlocatie lezen

Caps Lock+F6

Naar tabelcel

Shift+Caps Lock+F6

Naar celinhoud

Caps Lock+F3

Naar volgende cel in huidige rij

Shift+Caps Lock+F3

Naar vorige cel in huidige rij

Caps Lock+F4

Naar volgende cel in huidige kolom

Shift+Caps Lock+F4

Naar vorige cel in huidige kolom

Caps Lock+Vierkante haak sluiten (])

Tekst lezen vanaf begin tot aan cursor

Caps Lock+nul (0)

Tekstkenmerken lezen

Caps Lock+H

Document lezen

Ctrl+Caps Lock+U

Huidige pagina lezen

Caps Lock+U

Volgende pagina lezen

Shift+Caps Lock+U

Vorige pagina lezen

Ctrl+Caps Lock+I

Huidige alinea lezen

Caps Lock+I

Volgende alinea lezen

Shift+Caps Lock+I

Vorige alinea lezen

Ctrl+Caps Lock+O

Huidige regel lezen

Caps Lock+O

Volgende regel lezen

Shift+Caps Lock+0

Vorige regel lezen

Ctrl+Caps Lock+P

Huidig woord lezen

Caps Lock+P

Volgend woord lezen

Shift+Caps Lock+P

Vorig woord lezen

Ctrl+Caps Lock+Vierkante haak openen ([)

Huidig teken lezen

Caps Lock+Vierkante haak openen ([)

Volgend teken lezen

Shift+Caps Lock+Vierkante haak openen ([)

Vorig teken lezen

Caps Lock+Y

Naar het begin van de tekst

Caps Lock+B

Naar het einde van de tekst

Caps Lock+J

Naar volgende kop

Shift+Caps Lock+J

Naar vorige kop

Caps Lock+K

Naar volgende tabel

Shift+Caps Lock+K

Naar vorige tabel

Caps Lock+L

Naar volgende koppeling

Shift+Caps Lock+L

Naar vorige koppeling

Caps Lock+C

Huidige datum en tijd lezen

Twee keer snel achter elkaar Caps Lock indrukken

Caps Lock in- of uitschakelen

Caps Lock+E

Negatieve feedback geven

Shift+Caps Lock+E

Positieve feedback geven

Caps Lock+Twee keer snel achter elkaar op E drukken

Het dialoogvenster voor feedback openen

Ctrl+Caps Lock+Pijl-omhoog

Naar bovenliggend item

Ctrl+Caps Lock+Pijl-rechts

Naar volgend item op hetzelfde niveau

Ctrl+Caps Lock+Pijl-links

Naar vorig item op hetzelfde niveau

Ctrl+Caps Lock+Pijl-omlaag

Naar eerste onderliggende item

Caps Lock+N

Naar belangrijkste oriëntatiepunt verplaatsen

Sneltoetsen voor het schermtoetsenbord van Verteller

De volgende tabel bevat sneltoetsen voor het werken met Narrator op een tablet met een vierpuntsscherm.

Toets Bewerking

Eenmaal tikken met twee vingers

Narrator laten stoppen met voorlezen

Driemaal tikken met vier vingers

Alle opdrachten van Narrator weergeven (inclusief de opdrachten die niet in deze lijst voorkomen)

Dubbeltikken

Primaire actie activeren

Driemaal tikken

Secundaire actie activeren

Aanraken met één vinger of één vinger slepen

Datgene lezen wat er zich onder uw vingers bevindt

Met één vinger naar links of rechts bewegen

Naar volgende of vorige item gaan

Met vier vingers naar links/rechts/boven/beneden vegen

Schuiven

Met drie vingers naar beneden vegen

Verkenbare tekst beginnen te lezen