Over ons

De Computerclub Haarlemmermeer (CCH) is opgericht in oktober 1985.

Elke donderdagavond van 20:00 tot 24:00 is er clubavond in de Boerderij, Lutulistraat 139 te Hoofddorp. (Bij winkelcentrum Pax) Er is een bar aanwezig en er zijn snacks verkrijgbaar.

De toegang is gratis omdat de kosten worden gedekt door de baromzet. Onze club is voor iedereen toegankelijk en het staat de leden vrij om belangstellenden mee te nemen. Belangstellenden die zich als lid aanmelden ontvangen nieuwsberichten per mail en krijgen een inlognaam en wachtwoord voor onze website. Op de ledenpagina staan alle clubleden met foto en mailadres om de onderlinge contacten en herkenbaarheid te bevorderen.

Onze club heeft, naast incidentele bezoekers, een aantal kernleden die zich beschikbaar stellen om mensen te informeren en te ondersteunen op computergebied. Dat kan zowel hardware als software zijn. Daarnaast is het natuurlijk gewoon een avond waarbij de leden gezellig met elkaar discussiëren over hun ervaringen en wordt kennis uitgewisseld op ICT‐gebied.

Een aantal keer per jaar organiseren wij een thema‐avond. Voor zo’n avond publiceren wij een persbericht in de lokale bladen waarin het thema wordt aangekondigd. Deze avonden zijn voor iedereen toegankelijk. De thema’s die de afgelopen jaren aan bod zijn geweest zijn:

  • Welke computer moet ik kopen?
  • Digitaliseren van oude smalfilms en videobanden.
  • Connectiviteit, ofwel: hoe stel ik een veilige netwerk‐ en internetverbinding in.
  • Computerbeveiliging

Het bestuur wordt gevormd door:

  • Andries Smit (Voorzitter)
  • Patrick de Jongh (Kennisondersteuning)
  • Jan Bonneveld (Algemene organisatie)

Info: info@cchaarlemmermeer.nl

Geschiedenis:

De CCH (computerclub Haarlemmermeer) is opgericht in oktober 1985.
In al die jaren is de wereld op ICT gebied totaal veranderd en wij zijn als club daar volledig in meegegaan.

In 1985 begon onze club met de eerste computers die op de markt kwamen. In de periode 1975‐1985 waren dat o.a. de Apple I, de Apple II, de TRS‐80, de Commodore PET (Personal Electronic Transactor), de ZX‐81, de Nascom, en later de Commodore VIC‐20, de BBC Micro, de MSX 1 en opvolgers, de Commodore 64, Acorn‐Atom gebaseerd op 8‐bits‐processoren, zoals de 8080, de Z‐80, de 6502, 6800 en nog enige andere. Toen de computer volwassen begon te worden was IBM met zijn “personal computer” de grote winnaar en omarmde het bedrijfsleven de automatisering in toenemende mate.
Met de ontwikkeling van gebruiksvriendelijker systemen met een grafische gebruikersinterface (GUI) ontstond ook de behoefte aan (veel) krachtiger pc’s. Met de 32‐bits‐processoren als de Intel 80386, Intel 80486 en de Motorola 68000 werd een en ander mogelijk. Hiervoor kwamen ook nieuwe besturingssystemen als MS‐Windows en Linux op de markt.

De Commodore Amiga, de Atari ST, de TRS‐80 en een groot aantal concurrerende modellen zijn inmiddels al haast vergeten. De enige fabrikant uit die tijd die zich tot op heden heeft weten staande te houden is Apple met de Apple Macintosh‐architectuur; en dit vooral door zich op enkele niche‐markten (desktop publishing) te concentreren.
In 2006 kwamen de PDA’s (Personal Digital Assistant) sterk in opkomst en deze zijn in 2010 volledig doorgebroken.
Iemand zonder “smartphone” wordt haast niet meer serieus genomen. Nu zijn er in onze club voornamelijk laptops, tablets en pda’s te vinden. Een enkeling neemt nog zijn desktop mee als er problemen zijn.